Λ. Κύμης 50-52, Καλογρέζα

Τηλ: 210 2792910  Φαξ: 210 2754160

     κουζίνα ντουλάπα γραφείο πόρτα

      ●ειδ. κατασκευές καδρονάκια P.V.C.

υλικά επιπλοποιΐας μοντάρισμα τοποθέτηση

 ΜΕΛΕΤΗ

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ PVC

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ PVC

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ

  Συνεργαζόμενες εταιρείες